Kdo jsme a čím se zabýváme

ANTA - AG, s.r.o. zajišťuje projektové a inženýrské práce při přípravě a realizaci staveb pro bydlení, průmysl a obchod, služby, sport a staveb technické infrastruktury ve všech stupních přípravy a realizace.

 Projektová činnost ve výstavbě

• Studie
• Dokumentace pro územní řízení
• Dokumentace pro stavební povolení
• Realizační dokumentace

 Inženýrská činnost ve výstavbě

• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• autorský a technický dozor
• kolaudace

Reference