anta ag s.r.o.

Kdo jsme a čím se zabýváme

Projektová činnost ve výstavbě

• Studie
• Dokumentace pro územní řízení
• Dokumentace pro stavební povolení
• Realizační dokumentace

Inženýrská činnost ve výstavbě

• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• autorský dozor
• kolaudace